Salmiakkspiritus er trivialnavnet på en løsning av ammoniakk i vann. Løsningen kalles også salmiakksprit.