Sølvamalgam, legering av sølv og kvikksølv som anvendes til plombering av tenner («amalgamplomber»). I frisk tilberedt tilstand er sølvamalgam i likhet med alle andre amalgamer plastisk, og lar seg derfor lett tilpasse hulrommene i tennene. Etter noen tid herdner det og blir hardt (se amalgam og kvikksølv). Blir nå oftest erstattet av plastfyllinger.