Hyposulfitt, ditionitt, salter av ditionsyrling H2S2O4. Fremstilles ved reduksjon av hydrogensulfitt med sinkstøv. Saltene er sterke reduksjonsmidler, brukes ved farging av tøy. Hyposulfitt ble tidligere brukt som uriktig og misvisende navn på tiosulfat.