Intrinsikke egenskaper, det forhold at egenskaper for en kjemisk forbindelse skyldes forbindelsen selv og ikke introduserte forurensninger, jfr. ekstrinsikke egenskaper.