Tüpfelanalyse, kvalitativ kjemisk analysemetode av løsninger, der et par dråper tilsettes et spesifikt reagens på en porselensplate eller et filtrerpapir. Selektiv fargereaksjon benyttes som påvisning.