My-metall, μ-metall, ferromagnetisk legering som består av 77 % nikkel, Ni, 14 % jern, Fe, 5 % kobber, Cu og 4 % molybden, Mo. My-metall har svært høy magnetisk permeabilitet. Det anvendes primært i elektroniske apparater til skjerming av magnetiske støykilder som transformatorer o.l.