Etskali er en foreldet handelsbetegnelse for kaliumhydroksid, KOH.