Lettmetaller, metaller med lav densitet. I dagligtale menes oftest aluminium og magnesium (densitet hhv. 2700 og 1740 kg/m3), som benyttes som konstruksjonsmateriale i teknisk ren tilstand eller i form av lettlegeringer. Beryllium og titan kan også betegnes som lettmetaller (densitet hhv. 1850 og 4510 kg/m3). Derimot regnes ikke alkalimetallene, jordalkalimetallene utenom magnesium og beryllium, og grunnstoffene scandium og silisium med blant lettmetaller, fordi disse metallene ikke brukes som konstruksjonsmaterialer.