Chamaeleon minerale, (nylat. 'mineralsk kameleon'), en gammel betegnelse for kaliummanganat, K2MnO4. En grønnfarget, basisk løsning av kaliummanganat(VI) vil ved henstand i luft ta opp karbondioksid med etterfølgende fargeendring til fiolett. Navnet skriver seg fra den fargeforandring som finner sted.