salter

Salter. Krystaller av natriumklorid, NaCl, fotografert i mikroskop.

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Artikkelstart

Salter er kjemiske forbindelser som er bygget opp av ioner. Salter har i alminnelighet høyt smeltepunkt og kokepunkt.

Det vi kaller for salt i dagligtale, som også kalles koksalt, er et salt med kjemisk formel NaCl.

Navnsetting

For salter som består av enkle ioner oppgir vi navnet på ionene, men ikke antall ioner. For eksempel er navnet på saltet CaCl2 kalsiumklorid, ikke kalsiumdiklorid. Tilsvarende er navnet på Na2O natriumoksid, BaCl2 bariumklorid og ZnCl2 sinkklorid.

Salter som kan sies å komme fra enkle, sterke syrer, som salpetersyre (HNO3) og svovelsyre (H2SO4), får navn som ender på nitrat og sulfat. For eksempel heter NaNO3 natriumnitrat og Na2SO4 natriumsulfat.

Noen salter som krystalliserer fra vannløsning inneholder vannmolekyler. Et eksempel er Na2CO3 · 10H2O. Det heter natriumkarbonat-dekahydrat, ettersom antall vannmolekyler angis med tallet på latin: di, tri, tetra, penta, heksa, hepta, okta, nona, deka.

For salter som inneholder grunnstoffer som kan danne forskjellige ioner, oppgir vi ionene på denne måten:

Fe2O3 heter jern(III)oksid, FeO heter jern(II)oksid, CuS heter kobber(II)sulfid. For flere eksempler, slå opp det enkelte grunnstoffet og se på de eksemplene som er gitt der.

Om navn på forskjellige syrer og deres salter, se syrer.

Egenskaper

Når et salt løses i vann, blir ionene saltet består av frie, og løsningen leder derfor elektrisk strøm. Det samme skjer når et salt smelter.

Mange salter, som kaliumnitrat, løses lett i vann. Andre, som kalsiumsulfat, er tungt løselig, og noen, som bariumsulfat, er praktisk talt uløselige.

De fleste sulfater, nitrater, karbonater og halogenider av grunnstoffene i gruppe 1 og 2 i periodesystemet er fargeløse. Flere kationer og anioner fra d-blokken danner fargede salter.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg