Kromforbindelser, generell betegnelse på kjemiske forbindelser mellom krom og de øvrige grunnstoffene. Krom er oftest tre- eller seksverdig, et viktig unntak er legeringer. Cr(III)-forbindelser er i alminnelighet grønne eller fiolette, Cr(VI)-forbindelser er gule eller røde. De viktigste kromforbindelser som forekommer i naturen, er kromitt, FeCr2O4 og krokoitt, PbCrO4. Disse tjener som utgangsmateriale for fremstilling av krommetall via oksidet Cr2O3. Cr(VI)-forbindelser virker irriterende på hud og er karcinogent. Toksiske effekter av Cr(III) er ikke kjent. Cr(III) er et essensielt sporgrunnstoff for pattedyr. Se krom og ulike beskrevne kromforbindelser.