Ellinghamdiagram, grafisk representasjon av fri energi for bl.a. oksider, som funksjon av temperatur. Fra energidiagrammene, som er normalisert per mol oksygen, kan man enkelt vurdere innbyrdes reaksjonsforhold mellom et metall og et annet metalloksid.