Ved å puste inn helium før man snakker, vil man få en høy og tynn stemme. Årsaken er at lydhastigheten er veldig høy, med den følge at lydens bølgelengde blir større ved samme tonehøyde. Det gjør at resonansrommet i munnhulen og svelget bare vil kunne forsterke de lyseste tonene i stemmen. Fordi man selv hører lyden gjennom kraniet og ikke gjennom luften, vil effekten oppfattes som mye mindre påfallende for den som snakker selv enn for tilhørerne.