Bankatinn er handelsbetegnelsen for tinn med renhet på 99,6 prosent. Navnet banka skriver seg fra den indonesiske øya Banka (Bangka) øst for Sumatra.