Zirkonater, betegnelse på flerkomponerte oksider der Zr(IV) er en vesentlig bestanddel. Forbindelsene dannes ved høytemperatur reaksjon mellom zirkonium(IV)oksid, ZrO2, og metalloksider, -hydroksider og -karbonater. Foruten blandede oksider med en- og toverdige metaller og MeIIZrO3, kjenner man tilsvarende oksider av metaller som er tre-, fire- og femverdige osv., f.eks. , TiZrO4, V2ZrO7 osv. Zirkonatene har høye smeltepunkter (ofte over 2500 °C). Enkelte har til dels interessante dielektriske egenskaper som gjør at de anvendes som dielektrika og piezoelektrika. Blyzirkonat-titanat med lantantilsetning blir som såkalt PLZT-keramikk brukt ved optisk databehandling på grunn av fremragende ferroelektriske og optiske egenskaper.