Didym, navn på det stoff som den svenske kjemiker C. G. Mosander (1797–1858) i 1841 isolerte fra mineralet ceritt (se cerium), og som han mente var et nytt metallisk grunnstoff (tvilling til lantan). I 1885 lyktes den østerrikske kjemiker C. Auer von Welsbach (1858–1929) å spalte didym i to nye grunnstoffer, neodym og praseodym, som begge hører til lantanoidene. Didym brukes leilighetsvis som betegnelse på blandinger som inneholder disse to grunnstoffene.