Utfelling, eller felling, er utskillelse av fast stoff fra en løsning ved tilsetning av et reagens som ved reaksjon med ett eller flere av stoffene i løsningen, danner et tungt løselig fast stoff.