Finkjemikalier er omhyggelig rensede kjemikalier som anvendes i ganske små mengder i laboratorier og apotek. Dette i motsetning til tungkjemikaliene, som karbid, svovelsyre, ammoniakk og gjødselstoffer, som for det meste brukes i industri, håndverk og landbruk uten kostbare renseprosesser.