Antimonsmør er trivialnavnet for den kjemiske forbindelsen antimon(III)klorid.