Wolframater, kjemiske forbindelser som inneholder det negativt ladede wolframationet. Den gule wolframsyren, H2WO4, og dens hvite hydrat H2WO4·H2O, danner med enverdige metaller Me wolframater med generell formel Me2WO4·4H2O. Metawolframat, salter av metawolframsyren H8W12O40·xH2O, har generell formel 3Me2O·12WO3·xH2O eller Me6H2W12O40·xH2O. Parawolframat har formel 5Me6O·12WO3·xH2O eller Me10W12O41· xH2O.