EELS er en engelsk forkortelse for elektronenergitapspektroskopi, som er en spesielt velegnet metode for å studere elektroniske forhold i atomer med lavt atomnummer.