Syntetiske metaller, betegnelse for kjemiske stoffer som har relativt god elektronisk ledningsevne (konduktans) langs en, to eller tre krystallografiske retninger. Til disse hører sjiktforbindelser av grafitt og innskuddsgrunnstoff-forbindelser, elektrisk ledende polymere stoffer samt en del elektrisk ledende molekylære, faste stoffer.