Koboltforbindelser er kjemiske forbindelser mellom kobolt og andre grunnstoffer. Kobolt er i sine forbindelser oftest toverdig eller treverdig og danner et meget stort antall kompleksforbindelser.