Natronkalk, blanding av natriumhydroksid (etsnatron), NaOH, og kalsiumoksid (brent kalk), CaO. Natronkalk fremstilles ved å leske brent kalk med natronlut og inndampe til tørrhet. Brukes som adsorpsjonsmiddel for gasser som karbondioksid, svoveldioksid, hydrogensulfid og til rensing av ammoniakk.