Dikromater, forbindelser som inneholder dikromat(VI)-ionet, Cr2O72-. Natrium-, kalium- og flere andre dikromater er lett løselige i vann. Dikromat er i likevekt med kromat, og likevekten avhenger av vannets surhetsgrad, pH. Dikromater og deres vandige løsninger har en rødgul farge og virker sterkt oksiderende. Har funnet anvendelse som oksidasjonsmiddel, som middel mot korrosjon og for fremstilling av fargepigmenter. Pga. stoffets karcinogene effekt, er bruken nå mer restriktiv enn tidligere. Jfr. kromforbindelser.