Ferrocen, (av ferro- og gr. 'ny'), et oransjebrunt krystallinsk stoff, C10H10Fe. Ferrocen ble første gang fremstilt 1951 og er den første av metallocenene som ble oppdaget. I disse er et metallatom plassert mellom to plane ringsystemer («sandwichforbindelser»). Reaktiviteten er som for aromatiske forbindelser, smeltepunkt 174 °C.