Blumbitter er et foreldet navn på blyoksidets salter med sterke baser, blandoksider mellom basiske oksider og bly(II)oksid. Plumbum er et foreldet navn på grunnstoffet bly.