Protonleder er et elektrisk ledende materiale der transporten av elektrisk strøm helt eller delvis skjer med protoner som ladningsbærere.