Kaliumfosfater, salter av kalium og fosforsyrer. Omfatter de tre ortofosfatene a) kaliumdihydrogenfosfat, KH2PO4, b) dikaliumhydrogenfosfat, K2HPO4, c) trikaliumfosfat K3PO4, samt d) kaliumdifosfat K4P2O7·3H2O (kaliumpyrofosfat) med polyfosfatet og e) kaliummetafosfat (KPO3)n. De er hvite salter, lett løselig i vann bortsett fra metafosfatet, med en rekke anvendelser, bl.a. i gjødselstoffer, som buffere, i vaske- og rensemidler, til avherdning av hardt vann osv.