Silanoler, felles betegnelse for en gruppe silisiumforbindelser som inneholder hydroksylgrupper i molekylet og formelt svarer til alkoholene i organisk kjemi. Silanolene avledes av den generelle formelen HnSi(OH)4−n, f.eks. silanol, H3SiOH, og silantetraol, Si(OH)4 (dss. ortokiselsyre).