Amminer, (av ammoniakk og -in), ammoniakater, salter som inneholder kjemisk bundne ammoniakkmolekyler, NH3. Ammingruppen (NH3) er ladningsmessig nøytral, og amminer finnes i hovedsak som salter av komplekskationer. Eksempel på et slikt er tetraamminkobber(II)sulfat, [Cu(NH3)4]SO4·H2O. Dette er sterkt blåfarget og fås ved å sette tilstrekkelig ammoniakk til løsninger av kobbersulfat i vann og dampe løsningen inn til krystallisasjon. Også løsningen av kobbersulfat er sterkt blåfarget. Fargen skyldes kompleksionet [Cu(NH3)4]2+. Dannelsen av dette ionet kan brukes til å påvise kobber.