Polytionsyrer er svoveloksosyrer med generell formel H2SnO6, n = 3 til 14. Polytionsyrer er sterke syrer. Den enkleste av dem er tritionsyren H2S3O6, også kalt tiodisvovelsyre, avledet av disvovelsyre H2S2O7 ved at ett oksygenatom erstattes med et svovelatom. Polytionsyrer og polytionationene er lite stabile og spaltes hurtig i vann i sulfat, sulfitt og svovel.