Tiosyrer er kjemiske forbindelser som formelt kan tenkes avledet av oksosyrer ved at ett eller flere oksygenatomer er erstattet med toverdige svovelatomer, f.eks. tiosvovelsyre, H2S2O3, av svovelsyre, H2SO4; tiocyansyre, HSCN, av cyansyre, HOCN, og tiofosforsyrer H3POnS4−n av fosforsyre H3PO4 med n = 3, 2, 1 og 0. Se også polytionsyrer.