Xenonforbindelser, samlebetegnelse på kjemiske forbindelser mellom edelgassen xenon og andre grunnstoffer. Den første molekylære xenonforbindelsen, XePtF6, ble fremstilt av N. Bartlett i 1962. Senere er det påvist mange stabile forbindelser mellom xenon, oksygen og fluor der xenon har oksidasjonstallene +II, IV, VI og VIII, f.eks. XeF2, XeF4, XeF6 og XeF8. Videre danner xenon i likhet med argon, krypton og radon gasshydrater. Disse kan oppfattes som modifiserte strukturer av is,klatrater, der gassatomer er innesluttet i hulrom. Se også xenon.