Pottaske er trivialnavnet på den kjemiske forbindelsen kaliumkarbonat.