Nitrogen danner fire forbindelser med hydrogen: ammoniakk, NH3, hydrazin, N2H4, diimin, N2H2, og hydrogenazidsyre, N3H. Se også hydroksylamin, NH2OH. Diimin, HN=NH, er meget ubestandig og kan av den grunn ikke isoleres ved romtemperatur. Den er modersubstansen for de organiske azoforbindelsene RN=NR og for uorganiske forbindelser.