Nitrose, en løsning av nitrosylsvovelsyre, NOHSO4, i konsentrert svovelsyre. Ved svovelsyrefremstillingen etter blykammermetoden dannes nitrosen i Gay-Lussac-tårnet og blir i glovertårnet omdannet til svovelsyre og nitrogenmonoksid (se svovelsyre).