Dikromattall, mål for innholdet av kjemisk nedbrytbart organisk materiale i vann. Det bestemmes ved at et overskudd av kaliumdikromat, K2Cr2O7, tilsettes vannet som kokes i noen timer. Til slutt titreres løsningen for å bestemme hvor stor mengde dikromat som har reagert med det organiske materialet.