Kalivannglass, tyktflytende, fargeløs kolloidal løsning av kiselsyre, se vannglass. Den brukes som bindemiddel i vannglassmalinger med anvendelse som brannsikre malinger.