Hydroksykomplekser, negativt ladede ioner dannet av hydroksidioner og metallioner. Hydroksykomplekser dannes når amfotære hydroksider tar opp flere hydroksidioner, f. eks. Al(OH)3 + OH → Al(OH)4. Reaksjonen gjør at aluminiumhydroksid løser seg i sterk base. Dannelse av hydroksykomplekser gjør at passivfilm på metaller løses opp, og er den direkte årsaken til at metaller som aluminium og sink ikke er holdbare i basiske miljøer.