Platinasvamp er en porøs, gråsvart masse av fint fordelt platina. Materialet blir blant annet brukt som katalysator ved forbrenningsreaksjoner.