oksosyrer

Oksosyrer, syrer som inneholder ett eller flere oksygenatomer bundet til det syredannende grunnstoffet, f.eks. klorsyre, HClO3, svovelsyre, H2SO4, fosforsyre, H3PO4. Noen grunnstoffer danner flere oksosyrer. I så fall er syrestyrken størst for syren med høyest oksidasjonstrinn for det syredannede grunnstoff.

Faktaboks

Uttale
ˈoksosyrer

Navnsetting

Man benytter tre systemer for navngiving av oksosyrer:

A) Den vanligste syren får endelsen syre føyd til det syredannende grunnstoffets navn, f.eks. klorsyre, HClO3. Den syren som så inneholder ett oksygenatom mindre, får endelsen syrling, f.eks. klorsyrling, HClO2; den som har to oksygenatomer mindre, får forstavelsen under- eller hypo-, f.eks. underklorsyrling, HClO. Dersom det eksisterer en syre med ett oksygenatom mer enn den vanligste syren, får denne forstavelsen per- eller perokso-, f.eks. perklorsyre, HClO4, og peroksosvovelsyre, H2SO5. Peroksosyrer inneholder en peroksogruppe –O–O–.

B) Valens (oftest lik oksidasjonstall) angis for det syredannende grunnstoffet. De nevnte klorsyrene som er angitt da, betegnes klor(V)syre, klor(III)syre, klor(I)syre og klor(VII)syre.

C) Syren som inneholder de fleste OH-grupper, betegnes med forstavelsen orto, f.eks. ortofosforsyre, H3PO4 = OP(OH)3. Ved oppvarming avgir to molekyler ortosyre ett molekyl vann og går over i en vannfattigere pyrosyre, f.eks. H4P2O7. Ved avspaltning av enda ett molekyl vann dannes metasyren, f.eks. HPO3.

Av disse systemene for navnsetting er A og C noe foreldet, men ennå i bruk.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg