Fosforsur kalk er kalsiumsalter av ortofosforsyre. Disse kjemiske forbindelsene brukes blant annet som kunstgjødsel.