Kobberforbindelser, fellesbetegnelse på kjemiske forbindelser mellom kobber og de øvrige grunnstoffer. I forbindelsene er kobber én-, to- eller treverdig. De fleste og viktigste inneholder toverdig kobber; se for øvrig kobber og de enkelte kobberforbindelser.