CN er kjemisk symbol for det enverdige cyanradikalet. Se cyan.