Vitriololje, gammel betegnelse på rykende svovelsyre, dvs. konsentrert svovelsyre som inneholder overskudd av svoveltrioksid i løst form (se svovelsyre). Navnet skriver seg fra at svovelsyren opprinnelig ble fremstilt ved at man varmet opp jernvitriol.