Kromacetater, fellesbetegnelse for bl.a. tungtløselig, rødt krom(II)acetat, Cr(CH3COO)2, og løselig, grønt krom(III)acetat, Cr(CH3OO)3. Rødt kromacetat er spesielt fordi det har en firedobbelt Cr–Cr-binding. Grønt kromacetat anvendes som beis i fargerier.