Aluminater, uorganiske forbindelser der aluminium er bundet til oksygen eller danner negative kompleksioner, f.eks. natriumtetrahydroksoaluminat NaAl(OH)4. Kompleksionet [Al(OH)4]- dannes når aluminiumhydroksid løses i overskudd av base. Under spesielle betingelser eksisterer meta-aluminationet AlO2-. Aluminater er viktige komponenter i sement, da som kalsiumaluminater, f.eks. Ca3Al2O5 (C3A).