Hydroksosalter er innen kjemien en gruppe salter der hydroksidionet OH inngår som ligand i et komplekst anion. Et eksempel på et slikt salt er dinatriumheksahydroksostannat, som har kjemisk formel Na2[Sn(OH)6].