Getter, materiale som benyttes for å fjerne gassrester i et lukket vakuumsystem. Gassen blir vanligvis absorbert av getteren, men også adsorpsjon kan finne sted. Som getter brukes oftest et jordalkalimetall, spesielt barium pga. sin evne til å binde nitrogen. Også aktivt trekull brukes ofte.